125/2014. (VIII. 14.) számú határozata – Szálloda épületegyüttes hasznosítására vonatkozó együttműködési ajánlat

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Szálloda épületegyüttes hasznosítására vonatkozó együttműködési ajánlattal – projektterv kidolgozására és annak kiajánlására sikerdíjas megállapodás megkötése – kapcsolatban úgy dönt, hogy a megállapodásra az októberi választást követően kíván visszatérni, és a fedezetét szükség esetén a jövő évi költségvetésbe betervezni.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző