124/2014. (VIII. 14.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

124/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Szálloda épületegyüttes hasznosítására vonatkozó együttműködési ajánlat ismertetése

2.    Zöldpont Egyesület turisztikai együttműködési, ingatlan hasznosítási ajánlatáról döntés

3.    Vasút utca 49. szám (338 hrsz.) alatti ingatlanra benyújtott vételi-bérleti kérelemről döntés

4.    Önkormányzati ingatlanrészt (Nimród utca, Őz utca) érintő telekalakításról, értékesítésről döntés

5.    Helyi Választási Bizottság, és a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai megválasztása

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző