124/2011. (VIII.10.) számú határozata – Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma tagjairól döntés

A Képviselő-testület Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma összetételét az érintettek lemondására tekintettel az alábbiak szerint határozza meg:
 
Elnök: Ritzl Ferenc
Tagok:             Szlépkáné Árvai Ágnes
                       Murányi Zoltán
                       Szomráky Béla
                       Újj Viktor
 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat módosításának elkészíttetésére, és annak a megyei bíróságra történő benyújtására, egyúttal felhatalmazza annak aláírására.
 
 
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                          
 
 
 
    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.
 

       polgármester                                                            jegyző