124/2010. (VII. 12.) számú határozata – A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
124/2010. (VII. 12.) számú határozata

A Képviselő-testület a 383/2009. (XII. 21.) számú határozatával elfogadott 2010. évi munkatervében 2010. augusztus 9. napjára tervezett rendes képviselő-testületi ülést elhalasztja 2010. augusztus 16. napjára, melynek során a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal együttesen kívánja tárgyalni a féléves költségvetési beszámolót.

Határidő: 2010. augusztus 16.
Felelős: polgármester, jegyző

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 07. 13.