124/2016. (IX. 22.) számú határozat – A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Svábfeszt rendezvényéhez hozzájárulás kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

124/2016. (IX. 22.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 24-i Svábfeszt rendezvényéhez való hozzájárulás iránti kérelmére úgy dönt, hogy a Fő tér főút alatti részér térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a rendezvény tartása, azon rendezvénysátor elhelyezése céljára.

A rendezvényhez a Fő téren kialakított fogyasztóhelyről az áramvételezést térítésmentesen biztosítja.

Egyúttal a rendezvény időtartama alatt a fenti területen a közterület-foglalási díjak beszedésének jogát átruházza a nemzetiségi önkormányzatra.

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László    
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 23.

 

Dr. Horváth Béla jegyző