123/2016. (IX. 22.) számú határozat – A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezésére szolgáló pályázathoz helyszín felajánlásához döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

123/2016. (IX. 22.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezésére szolgáló pályázatról az érintettek által szóban adott tájékoztatást megismerve az Egyesület használatába adott Vasút u. 49. szám (338 hrsz.) alatti ingatlan átalakítását, bővítését támogatja, e célra az épület ingyenes használati jogát továbbra is biztosítva.

A közmunkaprogram alkalmazását a pályázatban, különösen magas fokú szaktudást igénylő építési feladatokhoz 10 éves tapasztalatok alapján, a szakember hiányt is naponta tapasztalva, nem javasolja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Katasztrófavédelem Pest Megyei Igazgatóját és az Egyesületet értesítse.

 

 

Határidő: 2016. szeptember 26.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 23.

 

Dr. Horváth Béla jegyző