125/2016. (IX. 26.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

3.    Háziorvosok iparűzési adó mentesség iránti kérelmének tárgyalása

4.    Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása

5.    A Nagymarosi Római Katolikus Plébánia templomi freskók felújítási költsége támogatása iránti kérelméről döntés

6.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi programjához csatlakozásról döntés

7.    Szociális célú tűzifa támogatás iránti igény benyújtásáról döntés

8.    Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntető okiratának jóváhagyásáról döntés

9.    Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

10.    Egyebek

a)    képviselői kérdések

b)   Károly Róbert szobor ötletpályázat elbírálása

c)    Településrendezési eszközök módosítása folyamatában döntéshozatal

11.    Pest Megyei kitüntetésekre javaslattétel (zárt ülés)

12.    Gondozási Központ soron kívüli felvételi kérelmek tárgyalása (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző