123/2015. (VII. 21.) számú határozat – Kárpátaljai testvértelepülés táborozó gyermekei étkeztetésének biztosításáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

123/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a kárpátaljai testvértelepülésről (Kisgejőc, Nagygejőc, Oroszgejőc) érkező 85 rászoruló gyermek táboroztatásának időtartamára (2015. augusztus 3-9.) vállalja a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.-nél biztosítandó napi háromszori étkeztetésének 1800 Ft/fő/nap összegű költsége biztosítását a rendezvények, kiadványok előirányzat terhére.

 

Felkéri a polgármestert a megrendelés megküldésére.

 

 

Határidő: 2015. augusztus 3.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: stratégiai referens

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző