123/2011. (VIII.10.) számú határozata – Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete megalakításával kapcsolatos előzetes nyilatkozat megadása

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy csatlakozni kíván a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési egyesület által létrehozni kívánt Börzsöny-Duna-Ipoly Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez, és az erre vonatkozó pályázaton is részt kíván venni.
 
Végleges döntését a szervezet jogállásáról a 2011. augusztusában megrendezésre kerülő Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlésen megszülető döntést követően hozza meg.
 
 
Határidő: 2011. augusztus 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
 
    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.
 
       polgármester                                                            jegyző