122/2015. (VII. 21.) számú határozat – A települési nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálata, jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

122/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § alapján a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nagymarosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a felülvizsgált együttműködési megállapodást a tervezet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                          

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző