121/2015. (VII. 21.) számú határozat – Attila szobor elhelyezéséről, helyszín kijelöléséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

121/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület ezirányú szóbeli megkeresésre úgy dönt, hogy elviekben támogatja Attila szobor Nagymaroson történő elhelyezését.

A szobor helyszínéről a lehetséges területeken (Magyar utca Duna-parti vége, Széchenyi sétány kikötő) a kezelők, ill. a vízügyi hatóság előzetes véleményének ismeretében, a szoborterv és agyag vagy gipsz minta benyújtása után, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjaival kiegészített ülésén kíván döntést hozni.

 

A szobor elkészítésének költségeihez kért 1 millió Ft – ebből 500 e Ft 2015-ben – támogatásról a pontos költségvetés, különösen a bevételi oldal ismeretében kíván dönteni következő rendkívüli ülésén. Ehhez kéri az idei költségvetésben a lehetséges fedezetet megkeresni és megjelölni.

 

 

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző