122/2012. (V. 29.) számú határozata – Helyi védettség alatt álló ingatlanok védettség ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez forrás biztosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
122/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az érintett helyi védelem alatt álló ingatlanok tekintetében szükségesnek tartja a védettség tényének ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, és a tulajdonosok értesítésének pótlását.
 
A bejegyzés fedezetét a 2013. évi költségvetésében tervezni rendeli.
 
 
Határidő: 2012. június 30., ill. 2013. január 31.
Felelős: főépítész, ill. gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                                               
 
 
Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző