121/2012. (V. 29.) számú határozata – Rákóczi út 58. szám alatti ingatlan helyi védettségének megszüntetésére irányuló kérelemről döntés

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
121/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Bencze István kérelmére a Nagymaros, Rákóczi út 58. (881/5 hrsz.) szám alatti ingatlan helyi védettségét nem kívánja megszüntetni.
 
 
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: polgármester
 
 
 
 
K.m.f.
                                                
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző