122/2010. (VII. 12.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
122/2010. (VII. 12.) számú határozata


A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében fennálló hitelszerződés módosításáról döntés
Előterjesztő: Petrovics László polgármester

2. A Képviselő-testület munkatervének módosítása
Előterjesztő: dr. Horváth Béla jegyző

3. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
Előterjesztő: Petrovics László polgármester

4. Önkormányzati kitüntetések adományozásáról döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Petrovics László polgármester

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 07. 13.