Polgárváros királyi panorámával

121/2010. (VI. 28.) számú határozata – Gondozási Központ térítési díja mérséklése tárgyában hozott döntés módosítása

2010-07-21

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
121/2010. (VI. 28.) számú határozata

 

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: intézményvezető

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 30.

 

 

Last modified: 2010-07-21

A hozzászólás jelenleg zárva.