12/2017. (I. 30.) számú határozat – 2017. évi intézményi (közétkeztetés) térítési díjak meghatározására javaslat

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés térítési díjat jelenleg nem kívánja módosítani.

 

Arra akkor kíván visszatérni, amennyiben a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. szolgáltató egyértelmű számítással alátámasztja, hogy a nyersanyagnorma nem fedezi az élelmiszer beszerzés költségeit.

 

 

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: polgármester, ügyvezető

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző