11/2017. (I. 30.) számú határozat – 2017. évi intézményi (könyvtár) térítési díjak meghatározására javaslat

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az intézményvezető javaslatára a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház térítési- és bérleti díjait nem módosítja.

 

 

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző