13/2017. (I. 30.) számú határozat – Parkolási rend tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A képviselő-testület a parkolási rend jelenlegi rendszerét és a felmerülő problémákat áttekintve a következő döntéseket hozza:

a) A fizető parkolási rendszert kiterjeszti a Gesztenye sor Magyar utca és Csillag utca közötti szakaszára, valamint a Gesztenye soron a vasút alatti parkolóra.

b) A fizető parkolási rendszert kiterjeszti a Duna-parton a révpénztár és a Magyar utca közötti parkolóra.

c) A parkolási díjakat változatlan mértékben hagyja.

d) A Nagymarosi Piac árusai részére a díjmentességet nem tartja fenn, de a piac időtartamára lakóhelyüktől függetlenül biztosítja a nagymarosi lakosok által megvásárolható 5000 Ft összegű éves parkolási bérlet megvásárlásának lehetőségét.

e) A parkolási díjakat parkolójegy automatákkal kívánja beszedni, melyhez 3 db automata megrendeléséről dönt az árajánlatban szereplő összegben a Fő tér középső harmada, a Fő tér alsó harmada (erdészet előtt) és a Gesztenye sor helyszínekre.

f) A Gesztenye soron és a vasút alatti parkolóban egész évben, a hét minden napján, kivéve az ünnepnapokat, 8-18 óra között javasolja a parkolási időszakot megállapítani.

g) Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar utcában a Príma áruház esetében a tulajdonossal folytasson tárgyalást az áruszállítási rend olyan módosítására a két teherbejáró alkalmazásával, amely a Gesztenye sor forgalmának akadályozását megszünteti. Kéri továbbá a kamionos teherszállítás eddigi gyakorlatának megszüntetését. A tárgyalás eredménytelensége esetén súlykorlátozó tábla (7,5 t) kihelyezését kéri előterjeszteni a Magyar utca-Váci út kereszteződésébe.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntés alapján a fizető parkolási rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet készítse el és nyújtsa be a következő ülésre.

 

Határidő: 2017. február 28., ill. a g) pont esetében 2017. március 31.

Felelős: polgármester, jegyző

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző