11/2015. (I. 26.) számú határozata – Az étkezési térítési díjak meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a következő módosító indítványokat fogadja el:

a)      az óvodavezető helyébe csoportvezető óvodapedagógus lép az 1. § (1) bekezdésben,

b)      az 1. § (2) bekezdésének első változatát fogadja el, az utólagos fizetésre későbbi időpontban kíván áttérni,

c)      az 1. § (2) bekezdésében a fizetési határidőt a hónap 20. napjára módosítja,

d)     a 3. § (2) bekezdését törli.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző