11/2014. (I. 27.) számú határozata – Közbiztonsági Bizottság megalakítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján Nagymaros közigazgatási területére – vagy akár a Verőcei Rendőrőrs működési területére – kiterjedő illetékességgel bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozását.
A bizottságba az önkormányzat részéről tagként delegálja a polgármester mellett Szimon Attila képviselőt, Grécs László képviselőt, Fekete Zsolt képviselőt, a Nagymarosi Polgárőr Egyesület mindenkori elnökét, és a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőjét.
 
A bizottság működésére kéthetenkénti operatív ülésezést javasol, amelyen a közbiztonságot érintő történések, cselekmények ismertetése, rendőrségi feladatellátásról történő tájékoztató, megoldandó kérdések felvetése szerepelne.
A bizottság üléseinek lebonyolítására felajánlja helyszínként a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal helyiségét.
 
Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Váci Rendőrkapitányság vezetőjével a bizottság létrehozása, működésére vonatkozó kérdések meghatározása, és az abban való rendőrségi résztvevő(k) kijelölése érdekében. Ebbe a folyamatba lehetőség szerint vonja be a Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnokát is.
 
Az előzetes tárgyalás alapján kéri a bizottság működéséről megállapodás tervezet készítését, és annak a soron következő Képviselő-testületi ülésre való benyújtását.
 
Határidő:2014. február 24.
Felelős: polgármester
 
K.m.f.
                          
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző