11/2010. (I.25.) számú határozata – 1393/6/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2010. (I.25.) számú határozata


Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/1 arányban tulajdonában lévő 1393/6/A/1 hrsz-ú, per- és tehermentes ingatlan nyílt árverésen történő értékesítéséről határoz.

A kikiáltási ár bruttó 21 125 000 Ft, a liciten ajánlható legalacsonyabb ár bruttó 17 500 000 Ft, a licitlépcső 125 000 Ft, az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár kifizetésére nyitvaálló határidő az eredményes árverést követő 60 nap.
A vételár bankhitelből történő megfizetése esetén az adásvételi szerződés aláírásakor legalább 10 %-os mértékű vételár-előleget, ill. foglalót kell megfizetni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításról szóló 4/2006. (III. 7.) rendelet alapján az eljárást lebonyolítsa, és a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. március 31.

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető