121/2016. (IX. 7.) számú határozat – „Nagymaros, Felső Iskola energiahatékonysági felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

121/2016. (IX. 7.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a „Nagymaros, Felső Iskola energiahatékonysági felújítása” tárgyban, megjelent uniós értékhatár alatti rezsimben kiírt nyílt eljárás eredményessége és a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében név szerinti szavazással az alábbi döntést hozza:

a) a jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;

b) a Borsza-Vill Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 65.), és az EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Árpád út 64.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;

c) a Borsza-Vill Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 65.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.

 

A Képviselő-testület a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9.” kiírásra a tárgyi projekt ügyében pályázat benyújtását rendeli el.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, és a pályázatot nyújtsa be.

 

Határidő: 2016. szeptember 7.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési csoport

  

K.m.f.

               

                        

Petrovics László   
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 7.

 

Dr. Horváth Béla jegyző