120/2016. (IX. 7.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

120/2016. (IX. 7.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    A KEHOP-5-2-9 számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű pályázati prioritás előkészítési szakaszában „Nagymaros intézményeinek energiahatékonyságot célzó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

2.    Egyebek (képviselői kérdések, felvetések)

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 7.

 

Dr. Horváth Béla jegyző