122/2016. (IX. 22.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

122/2016. (IX. 22.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezésére szolgáló pályázathoz helyszín felajánlásához döntés

2. A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Svábfeszt rendezvényéhez hozzájárulás kéréséről döntés

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 23.

 

Dr. Horváth Béla jegyző