Polgárváros királyi panorámával

120/2012. (V. 29.) számú határozata – A közterületek használatáról szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez érkezett módosító indítványokról döntés

2012-06-18

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
120/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban felmerült alábbi módosító indítványokat elfogadja:
1.      A 4. § (3) bekezdés új e) pontját a következő szöveggel fogadja el: „e) zöldfelületi közterületekre az önkormányzati rendezvények során történő közterület-foglalás, valamint a főépítész előzetes szakmai véleménye alapján elkészített útbaigazító táblák kivételével”.
2.      Az 5. § (3) bekezdés c) pontjában a „települési, tájképi szempontból” szövegrész helyébe a „település-, tájképi szempontból” szöveget lépteti.
3.      A 3. § (3) és (4) bekezdésében megállapított 12. és 16. pontban a díjtétel alapjánál a vagy szót törli.
 
 
 
K.m.f.
                          
 
                     
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 

Last modified: 2012-06-18

A hozzászólás jelenleg zárva.