121/2011. (VIII.10.) számú határozata – Helyi építési szabályzat felülvizsgálata folyamatáról döntés

A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításának megindítása esetén az alábbi esetekben és feltételekkel kíván településrendezési szerződést kötni:

 

1.       Pállya Celesztin utca felső vége, Településszerkezeti Tervben lakóterület terület-felhasználási egységként jelölt rész – településszerkezeti tervhez illeszkedő szabályozás belterületbe vonás
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       településrendezési tervezés költsége
b.       geodéziai felmérés
c.       út területének lejegyzése, tulajdonjog átadása
d.       belterületbe vonás
e.       közművek (szennyvízcsatorna és meglévők fejlesztése) és út (útforduló kialakítása; burkolatszélesítés, támfal kiépítése, rézsű rendezése; zöldfelület és fasor kialakítása) tervezése, kiépítése
f.         Pállya C. u – Rákóczi út szűk útcsatlakozás kiszélesítése
2.       Mihályhegy, Településszerkezeti Tervben Nagytelkes üdülőteret terület-felhasználási egység – üdülőterület kialakítása
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       településrendezési tervezés költsége
b.       biológiai aktivitásérték jogszabályi előírásnak megfelelő módosítás költsége
c.       geodéziai felmérés
d.       utak- területének lejegyzése, tulajdonjog átadása
e.       művelésből történő kivonás
f.         közművek és utak tervezése és kiépítése (rézsűvédelemmel és zöldfelülettel)
3.       0432/25 és környezet – kiszabályozott út módosítása a telkek hasznosíthatóságának érdekében
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok:
a.       településrendezési tervezés költsége
b.       kialakuló új út területének átadása (MÁV területből is), és kiépítése
 
 
4.       Duna utca 1725-1726 hrsz – Szabályozási paraméterek módosítása, szálláshely kialakítására lehetőség biztosítása
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       településrendezési tervezés költsége
b.       közterületi parkoló kialakítása
5.       Kittenberger K. u. feletti, Településszerkezeti Tervben kertes mezőgazdasági területfelhasználási egységként jelölt terület – szerkezeti tervhez illeszkedő szabályozás
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       biológiai aktivitásérték jogszabályi előírásnak megfelelő módosítás költsége
6.       Kapuhegy 11540 hrsz és környezete – út kiszabályozása
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       kiszabályozandó út területének átadása
7.       Váci út 1925-1929 hrsz – Központi vegyes terület kiszabályozása, szálláshely bővítésre lehetőség biztosítás
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       településrendezési tervezés költsége
b.       buszparkoló kialakítása az ingatlan környezetében
8.       Foglár dűlő 2601/1-4 hrsz – üdülőterületből különleges területbe sorolás
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       településrendezési tervezés költsége
b.       belterületbe vonás
c.       út területének lejegyzése, tulajdonjog átadása
d.       közművek és utak tervezése és kiépítése (rézsűvédelemmel és zöldfelülettel)
9.       Váci út 13301/3 hrsz – központi vegyes terület újraszabályozása
Településrendezési tervben áthárítandó feladatok
a.       településrendezési tervezés költsége
b.       belterületbe vonás
c.       közművek, zöldfelületek és út tervezése, kiépítése parkoló kialakítása.

Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalásokat folytassa le, és a fenti feltételekkel a törvény előírásai alapján a szerződéseket készítse elő.
Egyetért továbbá azzal, hogy a János-hegyi telektulajdonosok képviselőjével az előzetes tárgyalásokat a településrendezési szerződés tekintetében ugyancsak folytassa le, felmérve az abban áthárítandó feladatokat.
 
A megállapodások aláírása, az önkormányzati feladatok átvállalása esetén a módosítás az alábbi területekre terjedhet ki:

 

 
TERÜLET
CÉL
HATÁS
1.
A település külterületén Mk-4 övezetbe sorolt területek
A megalkotott szabályozási előírások finomítása, felülvizsgálata
Telekstruktúra rendezése, mezőgazdasági telkek hasznosíthatósága
2.*
Mihályhegy, Településszerkezeti Tervben Nagytelkes üdülőteret területfelhasználási egység
Üdülőterület kialakítása
Telekkonszolidáció, utak és közművesítés rendezése
3.
1455/4 hrsz környezete
Beépítési mód és beépítési százalék megváltoztatása
Valós állapotnak megfelelő szabályozás kialakítása
4.
0432/25
Kiszabályozott út módosítása a telkek hasznosíthatóságának érdekében
Beépíthető telkek, temető alatti út tehermentesítése
5.
Kittenberger K. u. 10810 hrsz
Beépítésre szánt terület határának kiterjesztése
Terület rendezése
6.
Kittenberger K. u. feletti, Településszerkezeti Tervben kertes mezőgazdasági területfelhasználási egységként jelölt terület
Szerkezeti tervhez illeszkedő szabályozás
Terület rendezése
7.
Szálloda út 10835-10838
Lakóterület határának kiterjesztése
Terület rendezése
8.
Pállya Celesztin utca felső vége, Településszerkezeti Tervben lakóterület területfelhasználási egységként jelölt rész
Szerkezeti tervhez illeszkedő szabályozás
Terület rendezése
9.
Váci út 1925-1929 hrsz
Központi vegyes terület kiszabályozása, szálláshely bővítésre lehetőség biztosítás.
Terület rendezése
10.
Duna utca 1725-1726 hrsz
Szabályozási paraméterek módosítása, szálláshely kialakítására lehetőség biztosítása
Terület rendezése
11.
Vasút utca, K-E3 övezet
Beépítési paraméterek módosítása, szabadonálló épület elhelyezhetősége
Valós állapotnak megfelelő szabályozás kialakítása
12.
János-hegy
Üdülőterület kialakítás lehetőségének vizsgálata
Telekkonszolidáció, utak és közművesítés rendezése
13.
Váci út 13301/3 hrsz
Központi vegyes terület újraszabályozása
Megváltozó funkciónak megfelelő szabályozás kialakítása
14.
Egyebek
 
 
 
– HÉSZ és SZT javítások
 
 
 
– HÉSZ és SZT pótlások
 
 
 
– jogszabály-harmonizáció
 
 
 
 
Valamint a 92/2011. (V. 30.) számú határozat értelmében az alábbiak
 
HRSZ
TERÜLET
KÉRELEM
11275/1
Latorvölgyi lakóterület
egységes telekalakítás kritériumának törlése
1912
Váci u. (Lózs és Panoráma közti szakasz)
szabadonálló helyett oldalhatáros beépítés
018/5
Remete hegy
üdülőövezetté való átminősítés
25 ingatlan
Kóspallagi út
üdülőövezetté való átminősítés
13748
Mihály hegy
Üh-K6 -os övezet kialakítása
10839, 10840
Szálloda u. feletti terület
belterületi ingatlanná való átminősítés
10250, 10251
Szamaras
telekalakíthatóság
276
Vasút u. 109.
nem beépíthető telekrész kijelölésének törlése
29 aláírás
Váci u. (Lózs és Panoráma közti szakasz)
maradjon változatlanul, továbbra is szabadonálló beépítés
.2021/1
Váci u.
építménymagasság növelése 6-6,5m-re, előírt tetőhajlásszög csökkentése, tetőhéjazat anyagának nagyobb választéka
322
Mihály hegy
4000-es nm min. korlátozás törlése
309/3
Vasút u. 83. feletti domboldal
erdő helyett zártkerti besorolás
887
Rákóczi u. feletti domboldal
beépíthető belterületi besorolás
0247/4, 0247/5, 0247/7, 0368/3, 0368/4
Hatló patak, Szent Gálföld
tanya-birtok épület kialakításának lehetősége 4-5000nm-es telkeken
 

A településrendezési szerződések megkötéséig a tervezési terület nem végleges, arról a megállapodások lezárását követően a képviselő-testület külön határozatban dönt.
 
 
Határidő:           2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja:      Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport