Polgárváros királyi panorámával

120/2011. (VIII.10.) számú határozata – Tiszta udvar rendes ház pályázat elbírálása

2011-08-17

A Képviselő-testület a polgármester „Tiszta udvar, rendes ház”program végrehajtásáról szóló tájékoztatóját megismerte és elfogadja.

 

A Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján 2011-ben „Tiszta udvar, rendes ház” címet és táblát adományoz Marafkó Béláné, Barabás Tiborné, Jórász Istvánné, Sipos Ferencné és Lukács Józsefné jelölteknek.

 

Továbbá 20 000 Ft pénzjutalomban részesíti Marafkó Béláné 1. helyezett, 15 000 Ft pénzjutalomban Barabás Tiborné 2. helyezett és 10 000 Ft pénzjutalomban Jórász Istvánné 3. helyezett pályázót.

 

Felkéri a polgármestert a díjak átadására a 2011. augusztus 20-i ünnepség keretében.

 

 

Határidő: 2011. augusztus 20.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2011. 08. 11.

Last modified: 2011-08-17

A hozzászólás jelenleg zárva.