120/2010. (VI. 28.) számú határozata – Képviselői mobiltelefon-keret meghatározása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
120/2010. (VI. 28.) számú határozata


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati képviselők számára biztosított mobiltelefonok használatából eredő költségeket az alpolgármesterek és a bizottsági elnökök esetében – az előfizetési díjat is beleértve – havonta maximum bruttó 8 000 forintig, míg a többi képviselő esetében – az előfizetési díjat is beleértve – havonta maximum bruttó 5000 forintig a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből fizeti.
A megállapított kereten felüli összeget a képviselők számla ellenében kötelesek a Hivatal házipénztárába megfizetni.
A kereten felüli költség megtérítésétől a polgármester és az ügyrendi bizottság elnökének együttes döntése esetén – indokolt esetben – kérelemre el lehet tekinteni.

Jelen szabályozást 2010. július 1-től kell alkalmazni, az addigi költségekre a képviselő-testület korábbi döntését kell alkalmazni.

Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt a határozatnak megfelelő szabályzat elkészítésére.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: jegyző

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr.Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 30.