119/2012. (V. 29.) számú határozata – Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, szakmai programja jóváhagyásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
119/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ által beterjesztett, egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot, Szakmai Programokat és Házirendeket jóváhagyja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző