Polgárváros királyi panorámával

119/2010. (VI. 28.) számú határozata – Zaj elleni védelemről szóló rendeletet módosító rendelet-tervezettel kapcsolatos módosító indítvány elfogadása

2010-07-21

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
119/2010. (VI. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület a zaj elleni védelemről szóló 14/1995. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában benyújtott rendelet-tervezethez kapcsolódó következő módosító indítványt elfogadta:
– a tilalom minden zajkeltő elektromos, és robbanómotoros gépre terjedjen ki, ne csak a kerti gépekre.

Egyúttal felkéri a polgármestert, kérjen árajánlatot zajkibocsátást mérő műszer beszerzésére.

Határidő: azonnal, ill. 2010. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 30.

 

 

 

 

Last modified: 2010-07-21

A hozzászólás jelenleg zárva.