1/2014. (I. 14.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2014. (I. 14.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a következő napirendet fogadta el:
 
1.      Önkormányzati adósságállomány átvállalásához való hozzájárulásról döntés
 
 
 
K.m.f.
                                          
 
 
Petrovics László s.k.                                  
polgármester                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 14.
 
Dr. Horváth Béla jegyző