257/2013. (XII. 30.) számú határozata – Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
257/2013. (XII. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon és a beszerzéseket kezdje meg.
 
 
Határidő: 2014. január 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző