119/2016. (VIII. 10.) számú határozat – Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

119/2016. (VIII. 10.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján 2016. évben „Tiszta udvar, rendes ház” címet adományoz, továbbá

20 000 Ft pénzjutalomban részesíti Burgermeister László és felesége Zoller Éva 1. helyezett,

15 000 Ft pénzjutalomban Schült Ferenc 2. helyezett és

10 000 Ft pénzjutalomban Révész Ágnes 3. helyezett pályázókat.

 

Felkéri a polgármestert a díjak átadására a 2016. augusztus 20. napi ünnepség keretében.

 

Határidő: 2016. augusztus 20.

Felelős: polgármester, stratégiai referens

  

 

 

K.m.f.

               

                        

 

Mándliné Szabó Katalin s.k.   
alpolgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. augusztus 10.

 

Dr. Horváth Béla jegyző