118/2016. (VIII. 10.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

118/2016. (VIII. 10.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról döntés

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Mándliné Szabó Katalin s.k.       
alpolgármester                                              

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. augusztus 10.

 

Dr. Horváth Béla jegyző