118/2012. (V. 29.) számú határozata – Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
118/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Pedagógiai Szakszolgálat Nevelőtestülete által elfogadott, az előterjesztés mellékeltét képező egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a következő módosításokkal jóváhagyja:
 
1.      Az intézmény nevét az Alapító Okirattal egyezően Nagymaros Város Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata névre kell javítani.
2.      A szabályzat 18. oldalán az utolsó előtti bekezdésben az igazgató szót intézményvezetőre, továbbá az „egyéni szavazással, minimum kétharmados részvétellel” szövegrészt „nyílt szavazással, legalább kétharmados szavazati aránnyal” szövegre kell módosítani.
 
 
                                   
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző