118/2010. (VI. 28.) számú határozata – Kitüntetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó módosító indítványok elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
118/2010. (VI. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület elfogadva az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez Német Imre képviselő által benyújtott következő módosító indítványokat fogadja el:
– a rendelet 2. §-ával megállapítandó 12. § (5) bekezdése egészüljön ki az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság feltüntetésével,
– a rendelet 2. §-ával megállapítandó 12. § új (6) bekezdése törlésre kerül.

A módosító indítványok elfogadása értelmében a módosító rendelet-tervezet 1. §-a helyébe a 2. §-a lép, a 3. § számozása pedig 2. §-ra változik.

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 30.