116/2010. (VI. 28.) számú határozata – Önkormányzati pályázatok finanszírozása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
116/2010. (VI. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzat által benyújtott pályázatok finanszírozására vonatkozó előterjesztést az előterjesztésben foglalt fedezeti kockázatok tudomásulvételével megtárgyalta.
Felkéri a Polgármestert, hogy dolgozza ki a 2010. évi költségvetés módosítását, amelyben tárgyéven belül fedezetet biztosít az adósságszolgálat teljesítésére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. és 2012. évek költségvetési koncepciójának elkészítésekor vegye figyelembe, és tegyen javaslatot a tárgyéven belüli adósságszolgálat teljesítésére.
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés módosításának elfogadását követően dönt a hitelfelvételről.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási csoport

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 30.