116/2016. (VII. 27.) számú határozat – Intézmények kereskedelmi gázbeszerzési szerződései jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2016. (VII. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata és a fenntartásában működő intézmények földgáz ellátásának biztosítása érdekében a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatásának megszűnését követő, 2016 októberétől kezdődő időszakra, a meglévő két kereskedelmi szerződéssel érintett intézményre (iskola Fehérhegy u. 2., Mátyás Étkezde Nkft. Magyar u. 24.) pedig a lejáratát követő időszakra a beérkezett árajánlatok alapján egyetért a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó CROSS-INERGY Zrt.-vel (1138 Budapest, Váci út 152-156.) 1 éves határozott időtartamra kereskedelmi gázbeszerzési szerződés megkötésével.

 

Felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a szerződések aláírására, egyúttal kéri az egyetemes szolgáltatási szerződések felmondására.

 

 

Határidő: 2016. augusztus 1.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Mándliné Szabó Katalin s.k.  
alpolgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző