115/2016. (VII. 27.) számú határozat – Településrendezési terv módosítása: véleményezési szakasz megindításáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

115/2016. (VII. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat) módosításához elkészült tervezői javaslat módosítási pontjait elfogadja, a dokumentációt alkalmasnak tartja a véleményezési szakasz lebonyolításához.

 

A képviselő-testület felkéri a tervezőt a döntésnek megfelelően további tervezési feladatok elvégzésére és a polgármestert az eljárás lefolytatására.

 

 

Határidő: 2016. augusztus 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: főépítész / városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Mándliné Szabó Katalin s.k.   
alpolgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző