116/2012. (V. 29.) számú határozata – A Napközi Otthonos Óvodában 2013. januárjától nyugdíjazás miatti felmentési időre párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárulásról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
116/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére 2013. januárjától nyugdíjazás miatti felmentési időre párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárulásról döntést hozni jelen ülésén – mivel minden szükséges információ nem áll rendelkezésre – nem tud, azt következő ülésére napolja. 
 
Felkéri az óvodavezetőt, hogy a következő ülésre úgy terjessze elő a javaslatot, hogy az valamennyi előzetes feltételt (így az érintett nyilatkozatát is), tisztázandó kérdést és pontos számítást a felmerülő kiadásról tartalmazzon.
 
 
Határidő: következő Képviselő-testületi ülés
Felelős: intézményvezető
 
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.        
polgármester                                              
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző