115/2012. (V. 29.) számú határozata – Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
115/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány 2011. évi beszámolóját megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                 
             
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző