114/2016. (VII. 27.) számú határozat – 12. számú főút állapotával kapcsolatos intézkedés kérés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

114/2016. (VII. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a folyamatos lakossági tiltakozást is figyelembe véve szükségesnek tartja a 12. számú főközlekedési út Nagymaros és Kismaros közötti szakaszán a kőszórásos javítással előidézett balesetveszélyes állapot megszüntetését.

 

Határozottan kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy a balesetveszélyt szüntesse meg, az úton és az útpadkán felgyülemlett felverődő követ szedjék össze.

 

Kéri továbbá, hogy a Dunakanyarhoz és a főúthoz méltó, évek óta elmaradt aszfaltozást végezzenek el az érintett szakaszon, az útburkolati jelek felfestésével együtt.

 

Ennek elmaradása esetén közvetlenül Magyarország Kormányához fog fordulni a szükséges munkák elvégzése érdekében.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közútkezelő illetékes szervét és a körzet országgyűlési képviselőjét értesítse.

 

 

Határidő: 2016. augusztus 2.

Felelős: polgármester, Városfejlesztési Csoport

  

 

K.m.f.

                                        

 

Mándliné Szabó Katalin s.k.   
alpolgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző