114/2012. (V. 29.) számú határozata – Váci Rendőrkapitányság beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
114/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság vezetője verőcei rendőrőrsre is kiterjedő éves beszámolóját elfogadja.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kapitányság vezetőjét értesítse.
 
 
Határidő:2012. június 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző