113/2016. (VII. 27.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

113/2016. (VII. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Településrendezési terv módosítása: véleményezési szakasz megindításáról döntés

2.    Intézmények kereskedelmi gázbeszerzési szerződései jóváhagyása

3.    Ingatlanvásárlási célra (Csillag u. 4.) hitel felvételéről döntés

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Mándliné Szabó Katalin s.k. 
alpolgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző