114/2015. (VI. 29.) számú határozat – Az önkormányzat címere használatával kapcsolatos döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

114/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a város jelképeiről és címerének használatáról a következő döntést hozza:

Egyetért azzal, hogy a jelenlegi, és az 1990-ben elfogadott városi címer közül a jövőben egy címer használatát kell hivatalos jelképként meghatározni.

Az e kérdésben való döntéshez szükségesnek tartja a lakosság lehetséges többsége véleményének szórólap, Internetes honlap, facebook útján történő minél szélesebb körű beszerzését.

 

 

Határidő: 2015. szeptember 28.

Felelős: polgármester

Végrehatja: polgármester, stratégiai referens

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző