Polgárváros királyi panorámával

113/2015. (VI. 29.) számú határozat – Szálloda u. 6/B. alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről döntés

2015-07-06

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

113/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a 2602/5 hrsz. ingatlanon található Szálloda u. 6/B. szám alatti lakás 2015. július 1. napjától kezdődő bérbeadásáról dönt Pozsgai György kérelmező részére.

 

A bérleti díjat a lakhatóvá tételhez szükséges munkálatok költsége bérleti díjba történő beszámítása idejére 50 000 Ft/hónap összegben állapítja meg. A beszámítás megtörténtét követően a bérleti díj összege 55 000 Ft/hónap.

 

Az épület berendezése javításának, pótlásának költségeit a kérelmező által becsatolt árajánlat alapján legfeljebb 1 068 000 Ft összegben engedélyezi a bérleti díjba beszámítani. Ennek feltétele, hogy a munkálatok elkészültét követően azt a Polgármesteri Hivatalnak le kell ellenőriznie és igazolnia. A lakás fűtési rendszerének a kérelmező által javasolt átépítéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez hozzájárul.

 

A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben egy hónappal elmarad a bérleti díj, vagy a közüzemi díjak megfizetésével, akkor azonnal fel kell bontani a bérleti szerződést.

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: 2015. július 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2015-07-06

A hozzászólás jelenleg zárva.