112/2016. (VII. 21.) számú határozat – A Szálloda ingatlan együttes iránt érdeklődő csoport bemutatkozása, ajánlatuk ismertetése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

112/2016. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló szálloda ingatlan együttes hasznosítása iránt előzetes ajánlatot tevő Holdfénykeringő Kft. (Cg. 01-09-943921, székhely: 1114 Budapest, Fehérvári út 13., képviseli Záros Gábor ügyvezető) e-mailben leírt és szóban kiegészített fejlesztési elképzeléseivel egyetért.

Elvi támogatását adja befektető és szakmai támogató csoporttal való tárgyalásra.

 

Kéri a tárgyalások alapján konkrét ajánlat összeállítását és benyújtását, szerződés tervezettel és finanszírozási javaslattal együtt.

 

 

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: polgármester, ügyvezető

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző