112/2015. (VI. 29.) számú határozat – Közterület elnevezése iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

112/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros 13868 hrsz. alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú közutat Vándor utcaként nevezi el.

 

 

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési csoport, anyakönyv

 

 

 

K.m.f.

        

 

                

Petrovics László s.k.
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző