113/2010. (VI. 28.) számú határozata – Napirendi pontok tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2010. (VI. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület Heininger Ferenc képviselő indítványát, mely szerint a 2., és a 6. napirendi pontot a Képviselő-testület ne tárgyalja, nem fogadta el.

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 30.