114/2010. (VI. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
114/2010. (VI. 28.) számú határozata


A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. A Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosításról szóló 4/2006. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/1994. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Parkolási rendelet tervezetének tárgyalása, elfogadása
7. A zaj elleni védelemről szóló 14/1995. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
8. Képviselői mobiltelefon-keret meghatározása
9. A Gondozási Központ térítési díj mérséklése ügyében hozott döntés felülvizsgálata (zárt ülés)

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 30.